Over Voorhof Apotheek

Geschiedenis

De Voorhof Apotheek is sinds 1965 gevestigd aan de Papsouwselaan in Delft, in het winkelcentrum ‘In de Hoven’. De apotheek is sinds 1 januari 2007 onderdeel van ‘Delft Blue Pharmacy’, een maatschap waarin enkele andere Delftse apotheken en DSW participeren. De apotheek ligt middenin de wijk ‘Voorhof’. Dit is een wijk met veel buitenlanders: 43,3% heeft een buitenlandse etniciteit. De grootste niet-westerse groepen in Voorhof zijn afkomstig uit Turkije, Irak, Suriname, Somalië, Marokko, Nederlandse Antillen/Aruba, Indonesië, China en Iran. De gemiddelde leeftijd in Voorhof ligt op 39,5 jaar. De aanwezigheid van studentenflats en bejaardenhuizen is terug te vinden in de leeftijdsopbouw: er zijn relatief veel personen in de leeftijdscategorie van 20-34 jaar en 75-plussers. De apotheek heeft veel patiënten in deze wijk, maar ook in de andere wijken van Delft. De wijk wordt de komende 10 jaar volledig gerenoveerd; in de gemeenteraad is het ‘Masterplan Voorhof’ daartoe goedgekeurd.

In deze apotheek werken 2 fulltime apothekers in een maatschap en 1 apotheker in haar registratiefase. Verder zijn 17 apothekersassistenten, 1 apothekersassistente in opleiding, 1 apotheekmedewerker, 1 bezorger/medewerker en 1 huishoudelijk medewerker in de apotheek werkzaam.

De huisartsen hebben hun praktijken verspreid over de wijk. Met alle huisartsen onderhouden wij een collegiaal en prettig contact. De apotheek zit in 3 overleggroepen met de artsen, waarmee 4 tot 6 keer per jaar farmacotherapeutisch overleg plaatsvindt.

Met de andere apothekers in Delft en omstreken en de ziekenhuisapothekers van de Reinier de Graaf Groep wordt nauw en collegiaal samengewerkt. Er is een Delftse Maatschap, waar de beleidsmatige, organisatorische en farmaceutische zaken worden besproken. De computers van nagenoeg alle Delftse apotheken, apotheek Nootdorp en Veenhage zijn op één cluster aangesloten. Via een ‘OZIS-koppeling’ zijn de apotheken van Den Hoorn, Ypenburg en Pijnacker op het Delftse cluster aangesloten, zodat de medicatiebewaking ook in de dienst gewaarborgd is.

Openingstijden

Voorhof Apotheek is geopend van Maandag t/m Vrijdag: 8.30 - 18.00 uur.

Privacy

In Voorhof Apotheek proberen wij er alles aan te doen om uw privacy te waarborgen. De balie is verdeeld in aparte "eilanden", waardoor u afgezonderd uw recept kunt afhandelen met één van onze medewerkers. Voor bepaalde gesprekken nodigen we u uit in onze spreekkamer plaats te nemen. Wanneer u op andere momenten meer privacy wenst, mag u altijd vragen om in de spreekkamer het gesprek voort te zetten.

Vacatures

Er staan momenteel geen vacatures open.

Contact gegevens


Persoonsgegevens gewaarborgd

Uw huisarts en apotheek zullen u om toestemming vragen.Daarna leggen ze in uw dossier vast of u toestemming hebt gegeven.Soms heeft u bij een huisartsenpraktijk of een apotheek contact met meerdere artsen of assistenten.Zij kunnen via één van hen uw toestemming vragen. U kunt ook zelf contact met uw huisarts en apotheek opnemen. Vanaf 1 januari 2013 mogen uw huisarts en apotheek uw medische gegevens niet zonder uw toestemming beschikbaar stellen voor raadpleging via de zorginfrastructuur.Als u geen toestemming hebt gegeven,kunnen zorgverleners uw gegevens ook niet inzien in noodsituaties.
bron: vzvz.nl